Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Farrosh
Toshkent sh.
1 000 000 so'm
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (86-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 05.08.2022
Tashkilot: 302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 04.08.2022
Tashkilot: 302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Bino ishchisi
Toshkent sh.
1 000 000 so'm
Chop etildi: 04.08.2022
Tashkilot: 302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 000 000 so'm
Chop etildi: 04.08.2022
Tashkilot: 302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 04.08.2022
Tashkilot: 302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 04.08.2022
Tashkilot: 302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (302-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 04.08.2022
Tashkilot: 44-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (44-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Psixolog
Toshkent sh.
2 300 000 so'm
Chop etildi: 02.08.2022
Tashkilot: 44-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (44-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 02.08.2022