Tashkilot: Nurafshon shahar 13-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 13-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Ingliz tili o'qituvchisi
Toshkent viloyati
2 300 000 so'm
Chop etildi: 24.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Ingliz tili o'qituvchisi
Toshkent viloyati
2 300 000 so'm
Chop etildi: 24.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Rus tili o'qituvchisi
Toshkent viloyati
2 300 000 so'm
Chop etildi: 24.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 48-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 48-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Rus tili o'qituvchisi
Toshkent viloyati
2 300 000 so'm
Chop etildi: 23.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Chop etildi: 23.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Psixolog (0,5 stavkaga)
Toshkent viloyati
1 300 000 so'm
Chop etildi: 23.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Kutubxonachi (0,5 stavkaga)
Toshkent viloyati
600 000 so'm
Chop etildi: 21.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Laborant (0.5 stavkada)
Toshkent viloyati
600 000 so'm
Chop etildi: 21.11.2022
Tashkilot: Nurafshon shahar 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (Nurafshon shahar 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 300 000 so'm
Chop etildi: 21.11.2022
Tashkilot: 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Psixolog (2 ta ish o'rni)
Toshkent viloyati
1 600 000 so'm
Chop etildi: 16.11.2022