Tashkilot: 247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 12.06.2021
Tashkilot: 247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Kimyo o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 12.06.2021
Tashkilot: 247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Laborant
Toshkent sh.
747 300 so'm
Chop etildi: 12.06.2021
Tashkilot: 247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (247-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Biologiya o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 12.06.2021
Tashkilot: 17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi (17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Laborant
Toshkent sh.
747 300 so'm
Chop etildi: 08.06.2021
Tashkilot: 17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi (17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Biologiya o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 450 000 so'm
Chop etildi: 08.06.2021
Tashkilot: 17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi (17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Kimyo o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 450 000 so'm
Chop etildi: 08.06.2021
Tashkilot: 17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi (17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 450 000 so'm
Chop etildi: 08.06.2021
Tashkilot: 17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi (17-sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 450 000 so'm
Chop etildi: 08.06.2021
Tashkilot: 220-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabi (220-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabi)
400 000 so'm
Chop etildi: 04.06.2021