Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
Tarix o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
Biologiya o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
Kimyo o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
Fizika o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 34-sonli umumta'lim maktabi (34-sonli umumta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 19.05.2021
Tashkilot: 316-sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi (316-sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 28.05.2021
Tashkilot: 316-sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi (316-sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 28.05.2021
Tashkilot: 316-sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi (316-sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 28.05.2021