Tashkilot: 493-sonli umumiy tipdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti (493-sonli umumiy tipdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti)
Farrosh
Toshkent sh.
747 300 so'm
Chop etildi: 14.07.2021
Tashkilot: 137-sonli umumiy tipdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti (137-sonli umumiy tipdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti)
1 900 000 so'm
Chop etildi: 26.08.2021
Tashkilot: 137-sonli umumiy tipdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti (137-sonli umumiy tipdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti)
Tarbiyachi
Toshkent sh.
1 200 000 so'm
Chop etildi: 26.08.2021
Tashkilot: MChJ "ANGLESEY FOOD" (Korzinka.uz)
Oylik maosh, suhbat natijasiga ko'ra
Chop etildi: 15.07.2021
Tashkilot: MChJ "ANGLESEY FOOD" (Korzinka.uz)
Oylik maosh, suhbat natijasiga ko'ra
Chop etildi: 15.07.2021
Tashkilot: MChJ "ANGLESEY FOOD" (Korzinka.uz)
Oylik maosh, suhbat natijasiga ko'ra
Chop etildi: 15.07.2021
Tashkilot: MChJ "ANGLESEY FOOD" (Korzinka.uz)
Qadoqlovchi (Samarqand)
Samarqand viloyati
Oylik maosh suhbat natijasiga ko'ra
Chop etildi: 15.07.2021
Tashkilot: MChJ "ANGLESEY FOOD" (Korzinka.uz)
Oylik maosh suhbat natijasiga ko'ra
Chop etildi: 15.07.2021
Tashkilot: MChJ "ANGLESEY FOOD" (Korzinka.uz)
Kassa hodimi
Toshkent sh.
Oylik maosh suhbat natijasiga ko'ra
Chop etildi: 15.07.2021
Tashkilot: 71-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (71-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 16.07.2021
Tashkilot: 71-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (71-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
Rus tili o'qituvchisi
Toshkent sh.
1 800 000 so'm
Chop etildi: 16.07.2021
Tashkilot: XK "ANTEYKO" (ANTEYKO Company 2017)
Masofaviy operator
Farg'ona viloyati
1 400 000 so'm
Chop etildi: 12.08.2021
Tashkilot: 210-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (210-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
2 700 000 so'm
Chop etildi: 20.07.2021
Tashkilot: 210-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (210-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 20.07.2021
Tashkilot: 221-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi (221-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi)
1 800 000 so'm
Chop etildi: 20.07.2021