Tashkilot: Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki (IT-PARK) (IT-PARK)
Ma'lumotlar tahlili
Toshkent sh.
Chop etildi: 17.12.2021
Tashkilot: Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki (IT-PARK) (IT-PARK)
Android ishlab chiqish
Toshkent sh.
Chop etildi: 17.12.2021
Tashkilot: Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki (IT-PARK) (IT-PARK)
Chop etildi: 17.12.2021
Tashkilot: Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki (IT-PARK) (IT-PARK)
Chop etildi: 17.12.2021